למחשבה, אמנון בן דוד המלך אנס את אחותו תמר. וכל העולם יודע עד עצם היום הזה, זה כתוב בתורת ישראל שבן דוד המלך אנס את אחותו תמר בת דוד המלך וכל העולם יודע.

למחשבה,

אמנון בן דוד המלך אנס את אחותו תמר, אבשלום בן דוד המלך הרג אותו.

וכל העולם יודע עד עצם היום הזה, זה כתוב בתורת ישראל שבן דוד המלך אנס את אחותו תמר בת דוד המלך וכל העולם יודע עד עצם היום הזה- זכרון עולם.

הדבר לא הוסתר, לא היתה בושה על ידיעת כל העולם כולו שבן דוד המלך אנס את אחותו בת דוד המלך.

וזה שיעור לבת ישראל ולכל משפחות ישראל, לא להתבייש שקורה אינוס  גילוי עריות במשפחה, שכל העולם ידע, למען יראו ויראו. הבושה לא תהיה מקלט לאנס. שיהיה ברור.

וזה חוק. תורת ישראל היא חוקה.