לפני מותו השביע יוסף את אחיו ובניו להעלות את עצמותיו לארץ כשעם ישראל ישוב הנה.

לפני מותו השביע יעקב את יוסף שלאחר מותו יעלה את עצמותיו לארץ, למקום קבורת אבות ואמהות ישראל.

לפני מותו השביע יוסף את אחיו ובניו להעלות את עצמותיו לארץ כשעם ישראל ישוב הנה.

וכך נעשה.

מפה נלמד החטא הגדול של עדת ברסלב על שלא העלו עצמותיו של זה לארץ והחטא עוד יותר גדול שהמה נוסעים שמה לעשות פולחנים באדמת נכר שדרכה אינה כדרך ישראל.

הצעתי, העלו את עצמותיו של ברסלב לארץ, כשם שהעלו את עצמות יוסף עם חזרת עם ישראל לארצו ואם חברות הטיסה והתיירות יאיימו עליכם עשו זאת, אל תפחדו שנאמר והעיקר לא לפחד כלל ואל תתפתו לקחת שוחד מחברות אלה כדי לא לעשות כדבר תורת ישראל.

בורא עולם פקד על שאול להרוג את עמלק ומלכם שאול לא עשה זאת וטען שלא עשה זאת כי זה היה רצון העם, ומשכך שמואל שפט אותו ולמרות ששאול עשה כרצון העם, מלכות שאול הסתיימה ודוד עלה לכס המלוכה, המנהיג נענש ולא העם, המנהיג ירד ולא העם ובא מנהיג חדש. ומשכך זה חוק. דבר תורה זה חוק, אם מנהיג מקבל את רצון העם ומאשר את אוחנה על כס שר המשפטים, למרות שזה רצון העם, המנהיג שהחיל הדבר, יורד. לא ניתן להפיל אשמה על העם גם שהדבר נעשה כרצון העם, מינוי של אוחנה הוא לא קללה לעם ישראל, הוא קללה למנהיגים שעשו איתו קואליציא.

הצעתי, גרשו את אוחנה והרצנו  מהמפלגה וממושב הכנסת.

.